Copyright Tmi Ratuva   Email info@ratuva.fi

Turvallisuutta moottoriradoille

Yksinkertainen tavoite: Eliminoida moottoriurheilusta mahdollisuuksien mukaan ennakoitavissa olevat vaarat

Tavoitetta kohti päästään kun määritellään turvallisuuskäytännöt hyödyntäen lakisääteisiä turvallisuusasiakirjoja - kirjataan ylös riskit ja toimitaan niiden eliminoineiksi.

Toiminimi Ratuva on yhteistyökumppani moottoriradoille ja kertakäyttöisille suorituspaikoille (esim. rallit) vaadittavien lakisääteisten turvallisuusasiakirjojen laadinnassa.

Lain  vaatimat asiakirjat

1  Moottoriradoilla pitää olla voimassa
    oleva
    pelastussuunnitelma (pelastuslaki)
    kuluttajaturvallisuusasiakirja 
    (kuluttajaturvallisuuslaki)

Näistä kuluttajaturvallisuusasiakirja on tarkempi. Nämä kaksi asiakirjaa voidaan myös yhdistää, eikä asiakirjan nimellä ole väliä - oleellista on, että dokumentissa on lakien vaatimat tiedot.

2   Moottoriradoille pidettäville tapahtumille, joissa paikalla on yhtä aikaa yli 200 henkilöä, täytyy edellisten lisäksi tehdä tapahtumakohtainen pelastussuunnitelma (toimitetaan pelastuslaitokselle) ja tapahtumailmoitus (toimitetaan poliisilaitokselle). Lisäksi tapahtumille pitää laatia ensiapusuunnitelma.

Radoilla vain pieni osa aukioloajoista on kilpailuja. Kohdan 1 dokumentit vaaditaan kuitenkin aina kun rata on auki esimerkiksi harjoittelulle. Idea onkin, että kohdan 2 dokumenteissa kuvataan ne asiat, jotka poikkeavat kohdan 1 asiakirjoista.

Kertakäyttöisillä suorituspaikoilla edellä kohdissa 1 ja 2 kuvatut asiakirjat ovat yksi ja sama asiakirja.

Dokumenttien laadinnan ohjeet löytyvät kohdista esitys 1 ja esitys 2.

ratuva.fi/dokumentit


Pilotti on tehty

Moottoriratojen turvallisuutta valvoo 1.1.2016 lähtien Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES.
Turvallisuuskokonaisuudesta tehtiin pilottiprojekti vuonna 2017 Hyvinkään Vauhtipuistossa.

Projektissa oli toteuttavina osapuolina Hyvinkään Moottoriurheilijat, Hyvinkään Urheiluautoilijat, Keski-uudenmaan pelastuslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen Moottoriliitto ry ja AKK-Motorsport ry.
Projektin tuloksena syntyi lain edellyttämä kuluttajaturvallisuusasiakirja Hyvinkään Vauhtipuistoon.

Projektin tiedote tästä


­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------

RATUVA tuottaa em. projektiin pohjautuen moottoriurheilua varten tarvittavia dokumentteja ja koulutusmateriaaleja tavoitteena tehdä kaikilla Suomen moottoriradoilla turvallisuusasiakirjan laadinta mahdollisimman helpoksi.

RATUVA kouluttaa ratojen haltijoita ja muita sidosryhmiä turvallisuusasiakirjan laadintaan liittyvissä kysymyksissä.

Tarvittaessa RATUVA myös osallistuu turvallisuusasiakirjojen laadintaan ja laadun varmistukseen.

RATUVA tekee jatkuvaa yhteistyötä alan viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja seuraa säädösten ja käytäntöjen muuttumista.

Turvallisuutta moottoriradoille

Yksinkertainen tavoite: Eliminoida moottoriurheilusta mahdollisuuksien mukaan ennakoitavissa olevat vaarat

Tavoitetta kohti päästään kun määritellään turvallisuuskäytännöt hyödyntäen lakisääteisiä turvallisuusasiakirjoja - kirjataan ylös riskit ja toimitaan niiden eliminoineiksi.

Toiminimi Ratuva on yhteistyökumppani moottoriradoille ja kertakäyttöisille suorituspaikoille (esim. rallit) vaadittavien lakisääteisten turvallisuusasiakirjojen laadinnassa.

Lain  vaatimat asiakirjat

1.  Moottoriradoilla pitää olla voimassa oleva
      pelastussuunnitelma (pelastuslaki)
      kuluttajaturvallisuusasiakirja (kuluttajaturvallisuuslaki)

Näistä kuluttajaturvallisuusasiakirja on tarkempi. Nämä kaksi asiakirjaa voidaan myös yhdistää, eikä asiakirjan nimellä ole väliä - oleellista on, että dokumentissa on lakien vaatimat tiedot.

2.  Moottoriradoille pidettäville tapahtumille, joissa paikalla on yhtä aikaa yli 200 henkilöä, täytyy edellisten lisäksi tehdä tapahtumakohtainen pelastussuunnitelma (toimitetaan pelastuslaitokselle) ja tapahtumailmoitus (toimitetaan poliisilaitokselle). Lisäksi tapahtumille pitää laatia ensiapusuunnitelma.

Radoilla vain pieni osa aukioloajoista on kilpailuja. Kohdan 1 dokumentit vaaditaan kuitenkin aina kun rata on auki esimerkiksi harjoittelulle. Idea onkin, että kohdan 2 dokumenteissa kuvataan ne asiat, jotka poikkeavat kohdan 1 asiakirjoista.

Kertakäyttöisillä suorituspaikoilla edellä kohdissa 1 ja 2 kuvatut asiakirjat ovat yksi ja sama asiakirja.

Dokumenttien laadinnan ohjeet löytyvät kohdista esitys 1 ja esitys 2.

ratuva.fi/dokumentit


Pilotti on tehty

Moottoriratojen turvallisuutta valvoo 1.1.2016 lähtien Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES.
Turvallisuuskokonaisuudesta tehtiin pilottiprojekti vuonna 2017 Hyvinkään Vauhtipuistossa.

Projektissa oli toteuttavina osapuolina Hyvinkään Moottoriurheilijat, Hyvinkään Urheiluautoilijat, Keski-uudenmaan pelastuslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen Moottoriliitto ry ja AKK-Motorsport ry.
Projektin tuloksena syntyi lain edellyttämä kuluttajaturvallisuusasiakirja Hyvinkään Vauhtipuistoon.

Projektin tiedote tästä


­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------

RATUVA tuottaa em. projektiin pohjautuen moottoriurheilua varten tarvittavia dokumentteja ja koulutusmateriaaleja tavoitteena tehdä kaikilla Suomen moottoriradoilla turvallisuusasiakirjan laadinta mahdollisimman helpoksi.

RATUVA kouluttaa ratojen haltijoita ja muita sidosryhmiä turvallisuusasiakirjan laadintaan liittyvissä kysymyksissä.

Tarvittaessa RATUVA myös osallistuu turvallisuusasiakirjojen laadintaan ja laadun varmistukseen.

RATUVA tekee jatkuvaa yhteistyötä alan viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja seuraa säädösten ja käytäntöjen muuttumista.
Turvallisuutta moottoriradoille

Yksinkertainen tavoite: Eliminoida moottoriurheilusta mahdollisuuksien mukaan ennakoitavissa olevat vaarat

Tavoitetta kohti päästään kun määritellään turvallisuuskäytännöt hyödyntäen lakisääteisiä turvallisuusasiakirjoja - kirjataan ylös riskit ja toimitaan niiden eliminoineiksi.

Toiminimi Ratuva on yhteistyökumppani moottoriradoille ja kertakäyttöisille suorituspaikoille (esim. rallit) vaadittavien lakisääteisten turvallisuusasiakirjojen laadinnassa.Kertakäyttöisillä suorituspaikoilla edellä kohdissa 1 ja 2 kuvatut asiakirjat ovat yksi ja sama asiakirja.

Dokumenttien laadinnan ohjeet löytyvät kohdista esitys 1 ja esitys 2.

ratuva.fi/dokumentit


Pilotti on tehty

Moottoriratojen turvallisuutta valvoo 1.1.2016 lähtien Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES.
Turvallisuuskokonaisuudesta tehtiin pilottiprojekti vuonna 2017 Hyvinkään Vauhtipuistossa.

Projektissa oli toteuttavina osapuolina Hyvinkään Moottoriurheilijat, Hyvinkään Urheiluautoilijat, Keski-uudenmaan pelastuslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Suomen Moottoriliitto ry ja AKK-Motorsport ry.
Projektin tuloksena syntyi lain edellyttämä kuluttajaturvallisuusasiakirja Hyvinkään Vauhtipuistoon.

Projektin lopputiedote tästä


­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------

RATUVA tuottaa em. projektiin pohjautuen moottoriurheilua varten tarvittavia dokumentteja ja koulutusmateriaaleja tavoitteena tehdä kaikilla Suomen moottoriradoilla turvallisuusasiakirjan laadinta mahdollisimman helpoksi.

RATUVA kouluttaa ratojen haltijoita ja muita sidosryhmiä turvallisuusasiakirjan laadintaan liittyvissä kysymyksissä.

Tarvittaessa RATUVA myös osallistuu turvallisuusasiakirjojen laadintaan ja laadun varmistukseen.

RATUVA tekee jatkuvaa yhteistyötä alan viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja seuraa säädösten ja käytäntöjen muuttumista.
Copyright Tmi Ratuva   Email info@ratuva.fi
RATUVA
Radiolähetykset
Turvadokumentit
RATUVA
Turvallisuutta moottoriradoille &
Tapahtumien radiolähetykset

RATUVA
Turvallisuutta moottoriradoille &
Tapahtumien radiolähetykset

Copyright Tmi Ratuva   Email info@ratuva.fi