Dokumentteja - linkkejä

Kuluttajaturvallisuus ja moottoriurheilu
Koulutuksen esitysten sisältö

Esitys 1: Kuluttajatuvallisuuden perusteet 26.4.2018

Esitys 2: Turvallisuusasiakirja 10.3.2018

Kuluttajaturvallisuusasiakirjan laadinta - ohjeet 24.9.2018


Koulutuksessa jaettavat tiedostot 

Radanvuokraussopimuksessa huomioitavaa 8.3.2018

Tilapäinen leiriytyminen  4.3.2018

Yleisötapahtumien myyntipisteiden ja rakenteiden turvallisuusjärjestelyt 27.3.2018

Turvallisuusasiakirjan liitteet  4.3.2018

Vaararekisteri esimerkki  4.3.2018

Moottoriurheilun turvallisuuden perusteet 29.1.2018

Moottoriurheilun keskeiset käsitteet  17.2.2018

Vastuun jakautuminen radan haltijan ja vuokraajan välillä 13.4.2018

Toimitsijaohjeessa huomioitavaa 22.7.2018


Osallistun kilpailuun omalla vastuullani - Vastuuvapauslomake on Tukesin ohjeistuksen vastainen.
Ohjeistus Tukesin sivulla  2.10.2018Moottoriratojen kuluttajaturvallisuuteen liittyviä linkkejä ja dokumentteja

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukes:in on ohjeet moottoriurheilutapahtumista toukokuu 2020  https://tukes.fi/moottoriurheilu

Moottoriurheilusta voidaan poistaa vaara - Tukesin tiedote    8.5.2017

Kuluttajaturvallisuuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920

Kuluttajatuvallisuusasiakirja - asetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110

Pelastuslaki   https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110379

Asetus pelastustoimesta  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407

Hyvinkään Vauhtipuiston pilotti esillä AKK:n Viranomaisfoorumissa Tampereella marraskuussa 2018.
Esitys tässäMuita dokumentteja

Äänenvoimakkuuden perusteita
http://www.ratuva.fi/aanenvoimakkuuden_perusteita.pdf

Lippupistehenkilökunnan turvallisuusohje
http://www.ratuva.fi/JM_RC_lipupisteiden_turvallisuusohje.pdfRadiolähetykset
Turvadokumentit
RATUVA
Copyright Tmi Ratuva   Email info@ratuva.fi
RATUVA
Turvallisuutta moottoriradoille &
Tapahtumien radiolähetykset

Copyright Tmi Ratuva   Email info@ratuva.fi
Copyright Tmi Ratuva   Email info@ratuva.fi